Hur fungerar EU?
  • EU-grundlagen

    med Lissabonfördraget

Läs mer om sidans projekledare Om Anders Erkeus

med stöd av Sveriges regering genom Mp Stockholms Stad, ABF och Tankesmedjan Cogito.

Bruksanvisning

Välkommen!

Du är nu anmäld som skribent på eusverige. Du kan skriva kommentarer, ta del i diskussioner och skriva övergripande texter.

Välkommen!

Du är nu anmäld som användare på eusverige, och kan skriva kommentarer och ta del i diskussioner.

Glömt lösenordet?

Har du glömt ditt lösenord? Fyll i uppgifterna nedan så skickar vi ett mail med instruktioner till dig om hur du kan sätta ett nytt lösenord.eller

Mina inställningar

Om migÄndra lösenord


Lämna dessa fält tomma ifall lösenordet inte ska ändras.Logga in

Om du har en inloggning kan du bidra aktivt till sajten genom att skriva kommentarer med mera. Fyll i dina användaruppgifter, eller anmäl dig som ny användare nedan.

Befintlig användareNy användareLaddar...


Laddar lagtexten...

Kring EU-grundlagen, andra avtal och långsiktiga program

Nyheter som rör grundfördragen och diskussioner kring deras och EU:s framtida utveckling. (Inte löpande lagstiftning alltså, se "Nyhetslänkar etc" för detta ) 

 

 2017 gav EU ut en så kallad vitbok (skiss på kommande lagstiftning) om EU:s framtid. Se  vitboken i fulltext och svenska regeringens kommentar.

2019 presenterade toppmötet en strategisk agenda till 2024,  här ett  pressmeddelande om denna på svenskaOch hela texten som pdf (på engelska).

I samband med pandemin beslutades om ett stort långsiktigt stödprojekt (gemensamma investeringar)  på c:a 800 miljarder Euro under beteckningen NextGenerationEU,  som också anknyter till de nämnda dokumenten.

Processen innefattar också en "Conference on the Future of Europe"  med seminarier mm där medborgare ska ges plats.

 

Till framtidsdiskussionen har också förts olika skrifter  (fler kommer kanske, tipsa admin)

Perspectives on the future of EU, en antologi av svenska SIEPS, 2019

 

Andra inlägg i framtidsdebatten

Om akademisk frihet

OCH INTE MINST -  se debattinläggen här på eusverige.se  (i nuläget från 2018)

 

Andra handlingsprogram 

The EU Semester  - ekonomiska program för medlemsländerna, koordinerade av EU-kommissionen.  Som ett exempel, se handlingarna kring Sverige , och särskilt  kommissionens rekommendationer för Sverige 2020, för antagande av ministerrådet.

Euratoms handlingsprogram   Här för 2019-2020

Europa 2020-strategin var en plan för tillväxt som förekom i den officiella framtidsdiskussionen. Här är Kommissiones rekommendationer för Sverige  enligt denna strategi.

Sociala pelaren - proklamerad 2017

En pågående (2021)  inre konflikt i EU gäller Polen och Ungern, som hotas med  den så kallade atombomben, artikel 7 i EU-fördraget, för att man anses brista i uppfyllese av EU:s värderingar.  Se EU-parlamentets resolutioner om Ungern och Polen.

 

Några smärre ändringar har gjorts i grundfördragen sedan Lissabonfördragets antagande.

Här kan man se regeringens resonemang kring Eurokrisen och den lilla men viktiga fördragsändringen om att tillåta ömsesidigt ekonomiskt stöd euroländerna emellan som genomförts:

Proposition om_fördragsändring_stabilitetspakt.pdf

Se artikeln införd som punkt 3 i  artikel 136 i Funktionsfördraget

Det har också skett en ändring av EU-domstolens stadga i nov 2012, via en förordning där man bl.a gjort det lättare att undvika muntlig förhandling. Ändringarna är införda på denna sajt.  Det finns ett svenskt arbete om saken i pdf-form.   Ytterligare en ändring i stadgan gjordes via förordning  2015/2422  av den 16 december 2015, också införd.

 EUF-fördraget har också påverkats av att franska ön Saint Barthélemy i Västindien fått mer självständighet 2010 och ön Mayotte mellan Afrika och Maadagaskar blivit franskt departement.

2010 ändrades protokoll 36 om övergångsbestämmelser för att ge plats för fler än 750 ledamöter i EU-parlamentet.

2012 upprättades ett anslutningsprotokoll för Kroatien.

OBS - eventuella smärre senare uppdateringar efter 2015 är inte eftersökta och införda. EU redovisar den samlade lagen fram till 2016

 

Utöver fördragsändringar har viktiga mellanstatliga avtal mellan några länder ingåtts:

Schengenkonventionen  om den fria rörligheten  (1999)

Det mellanstatliga så kallade ESM-fördraget (Europeiska stabilitetsmekanismen) mellan Euroländerna har ingåtts 2012.  "The ESM will be an international financial institution based in Luxembourg. Its purpose will be to provide financial assistance to its members (euro area member states), experiencing or being threatened by severe financing problems, if indispensable for safeguarding financial stability in the euro area as a whole."

Finanspakten (Fördrag om stabilitet, samordning och styrning inom ekonomiska och monetära unionen)  antogs av 25 EU-länder som ett mellanstatligt fördrag, däribland Sverige, se regeringens kommentar.   Inom ramen för detta finns ett förslag om en bankunion, som alla EU-länder kan ansluta sej till (Sverige har sagt sej intresserat)  Några delar är genomförda 2019, Här är det ursprungliga förslaget till förordning om bankunionen.

Avtal med  Storbritannien om utträde ur unionen  (2020)

 

Dra strecket uppåt eller nedåt!

Sök artikel i lagtexten med känt nummer

Hänvisning